wymagać


wymagać
Ta zniewaga krwi wymaga zob. zniewaga 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wymagać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wymagaćam, wymagaća, wymagaćają, wymagaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} żądać od kogoś, życzyć sobie czegoś stanowczo, kategorycznie; domagać się : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wymagać — ndk I, wymagaćam, wymagaćasz, wymagaćają, wymagaćaj, wymagaćał, wymagaćany 1. «żądać, domagać się, życzyć sobie czegoś kategorycznie» Wymagać mało, wiele od siebie, od innych, od życia. Płacę i wymagam. Wymagać od kogoś spełnienia pewnych… …   Słownik języka polskiego

  • kosztować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kosztowaćtuję, kosztowaćtuje, kosztowaćany {{/stl 8}}– skosztować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} badać smak potraw, napojów, jedząc lub pijąc niewielką ich ilość; próbować : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drogo — Coś drogo kogoś kosztuje, może kogoś drogo kosztować «ktoś może ponieść przykre konsekwencje czegoś, coś może wymagać od kogoś dużej ofiary, poświęcenia»: Musimy być czujni, Hans – mówiła – bo każda pomyłka może nas bardzo drogo kosztować...… …   Słownik frazeologiczny

  • poprzeczka — 1. Obniżyć poprzeczkę «zmniejszyć wymagania»: Następna premiera była więc o wiele przystępniejsza (...). Przystępność nie oznaczała jednak jakiegokolwiek obniżenia poprzeczki (...). E. Csató, J. Koenig, S. Marczak Oborski, Almanach. 2. Podnieść,… …   Słownik frazeologiczny

  • przeskoczyć — Ktoś sam siebie nie przeskoczy «ktoś nie zrobi więcej niż może»: Nie możesz za dużo od niego wymagać. Nikt sam siebie nie przeskoczy (...). Roz tel 1998 …   Słownik frazeologiczny

  • słowo — 1. przestarz. Być (z kimś) po słowie «być (z kimś) zaręczonym»: – Żeni się pan? – Tak, po słowie jesteśmy. I. Newerly, Pamiątka. 2. Chwytać, łapać kogoś za słowa (słówka) «zwracać złośliwie uwagę na formę wypowiedzi, nie na jej treść, dopatrywać… …   Słownik frazeologiczny

  • domagać się — ndk I, domagać sięam się, domagać sięasz się, domagać sięają się, domagać sięaj się, domagać sięał się 1. «usilnie dopominać się o coś; żądać, wymagać» Domagać się lepszych zarobków. Domagać się ukarania winnych. 2. «niezbędnie potrzebować czegoś …   Słownik języka polskiego

  • drogo — drożej przysłów. od drogi w zn. 1 Kupić co drogo. To dla mnie za drogo. Wszystko tak drogo kosztuje. Zapłacić za coś drożej. ◊ Coś (np. przeoczenie, zaniedbanie) drogo kogoś kosztuje, może kogoś drogo kosztować «coś jest, może być przyczyną… …   Słownik języka polskiego

  • egzekwować — ndk IV, egzekwowaćkwuję, egzekwowaćkwujesz, egzekwowaćkwuj, egzekwowaćował, egzekwowaćowany 1. «wymagać wykonania, spełnienia czegoś; wykonywać, realizować» Egzekwować zobowiązania od kogoś. Egzekwować rzut piłką. 2. praw. «stosować środki… …   Słownik języka polskiego